Haston Old Town
Template 04

Voucher kwotowy do wykorzystania na usługi Old Town Haston

Chcesz uczcić wyjątkową okazję, szukasz pomysłu na niepowtarzalny prezent? Wybierz voucher na wybraną kwotę i podaruj swoim bliskim trochę luskusu...  

Voucher może być  wykorzystany na usługi hotelowe  m.in. na:

 • noclegi
 • śniadanie

 

Nocleg obejmuje dodatkowo:

 • nielimitowany wstęp do sauny,
 • Internet bezprzewodowy

W celu realizacji vouchera prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją pod nr +48 71 748 37 00 lub mailowo: Hotel@hastonoldtown.pl

 

Pobyt w komfortowym przestronnym pokoju

Warunki zakupu vouchera
 1. Voucher wydawany jest imiennie lub na okaziciela po jego opłaceniu.
 2. Voucher zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu lub w terminie określonym na voucherze. W przypadku anulacji w czasie ważności vouchera lub po upływie terminu ważności vouchera wpłacone środki nie podlegają zwrotowi a voucher traci ważność.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w hotelu Old Town Haston, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu jej e-mailowo przez dział rezerwacji. Rezerwacja dokonywana jest w miarę dostępności miejsc i po weryfikacji unikalnego numeru vouchera.
 4. Voucher musi być wykorzystany jednorazowo, realizacja odbywa się za okazaniem Vouchera w recepcji lub dokonując rezerwacji na stronie hotelu.
 5. Realizacja Vouchera odbywa się na zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi, według cen i zasad obowiązujących w momencie zakupu.
 6. Voucher może być zrealizowany w hotelu Old Town Haston zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze do wykorzystania.
 7. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 8. Jeśli wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera Gościowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty.
 9. Gość vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny na miejscu w Hotelu gotówką lub kartą, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 10. Voucher bez zgody HB Invest Sp. z o.o. nie może być wykorzystywany w celach promocji i reklamy (w tym jako nagroda w konkursach, loteriach itp.); używanie zdjęć i zastrzeżonego znaku firmowego Old Town Haston jest zabronione.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 12. Hotel przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności i podpis Wydawcy. Wyjątek stanowią vouchery zakupione drogą elektroniczną i przesłane przez Wydawcę na mail odbiorcy. Gość obowiązany jest, w dniu przyjazdu do hotelu, okazać oryginalny voucher (w formie drukowanego oryginału, wydrukowanego pliku vouchera online/ pdf  lub wydruku ze strony www, zgodnie z obowiązującym szablonem.
 13.  Hotel ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: a) upłynął termin ważności Vouchera, b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze a voucher nie widnieje w rejestrze sprzedaży voucherów prowadzonym przez Spółkę.
 14. Nabywcy lub okazicielowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera. Jednocześnie w przypadku utraty lub kradzieży vouchera Nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu bez zbędnej zwłoki Wydawcy vouchera mailowo na adres: hotel@hastonoldtown.pl w celu uniemożliwienia nieuprawnionego wykorzystania vouchera.
 15. Hotel zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania rezerwacji w terminach specjalnych podanych w ofercie vouchera.
 16. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

 

Pokaż na mapie